cursusaanbod

Hoe is jouw verhaal?

Woordwolk

Een cursus over hechting en mentaliserende bevorderende begeleiding (SKJ geregistreerd)

Ieders levensgeschiedenis klinkt door in het leven. In wie je bent, in je werk en in je relaties. In deze cursus kijk je naar wat er gebeurt in de relatie en interactie tussen jou en de ander.  De cursus bestaat uit twee modules.

De eerste module gaat over hechting en omgaan met conflict en emoties. Ook jij hebt een gehechtheidsstijl, die medebepalend is voor hoe je omgaat met contact en relaties. Je onderzoekt en ervaart welke levenservaringen bij jou tot kracht en kwetsbaarheid hebben geleid. Hoe jouw gehechtheidsstijl en ervaringen doorwerken in jouw omgang met emoties, en in het contact met anderen. Je oefent hoe je met nieuwe ogen kunt kijken naar je eigen drempels in verbinding met anderen. (Meer informatie over deze module)

In de module communicatie en mentaliserende bevorderende begeleiding wordt je je meer bewust, en onderzoek je welke gevoelens kunnen spelen bij jezelf en bij de ander. Je gaat oefenen hoe je gedrag en wat iemand zegt (de buitenkant van iemand) kunt checken met dat wat er bij de ander van binnen gebeurt (gevoel en gedachten). Als het contact voor zowel jou als voor de ander veiliger is kunnen jullie beiden meer open zijn en beter met elkaar samenwerken. Dit hele proces wordt mentaliserende bevorderende begeleiding genoemd. (Meer informatie over deze module)

Doelgroep van de cursus

Je denkt of werkt als hbo-professional. In je werk heb je contact met cliënten in de zorg, en onderhoud je een werkrelatie met hen. Je werkt bijvoorbeeld in ambulante ondersteuning in de licht verstandelijk gehandicaptenzorg, kinder/jeugdzorg, wijkteams, thuiszorg en (ambulante) ggz. De cursus is SKJ geregistreerd (per module 18 studiepunten, voor twee modules 36 punten). 

Per module wordt er een certificaat verstrekt waarop de module en studiepunten staan vermeld

Voor informatie: 0622355989

teamcoaching op maat?